segueix-nos:
Desplaça per a descobrir
torna a dalt

Ap! Lleida

  /  Actualitat   /  Bases per l’elecció del Premi Solidari

Categoria: Reconeixement especial a una Entitat del Tercer Sector Social per la seva tasca per la inclusió i la cohesió social, amb especial atenció als col·lectius més vulnerables de la societat.

1. Requisits

 • a. Qui pot presentar candidatures
  • Les candidatures han de ser proposades i avalades per un mínim de 2 sòcies.
  • Cada sòcia només pot avalar una sola candidatura.
 • b. Quines entitats podeu proposar com a candidates?
 • Les candidatures han de complir els requisits següents:
  • Han de ser entitats sense ànim de lucre del tercer sector social (fundaciones i associacions) legalment constituïdes i inscrites al registre corresponent
  • Tenir la seu social o delegació a la província de Lleida i tenir més de 2 anys antiguitat.
  • Han de disposar de web o xarxes socials per poder ampliar la informació.

2. Com presentar candidatures:

Omplint el formulari http://goo.gl/forms/e74Sscc6gH abans del 30 d’abril

3. Terminis

 • Obertura i presentació de candidatures : 15 al 30 d’abril de 2016.
 • Votación candidatures: 2 al 12 de maig del 2016. S’enviarà un comunicat a les sòcies amb la relació de propostes i un formulari de votació.
 • Publicació candidatura guanyadora: A partir del 13 de maig.

4. A tenir en compte

Les candidatures que no compleixin les bases no seran sotmeses a votació a les sòcies.

En cas de no presentar-se cap candidatura, aquesta serà elegida per la Junta Directiva.

En cas d’empat entre les dues candidatures més votades, es sotmetrà de nou a votació . Si segueix l’empat tècnic, la Junta Directiva elegirà la proposta guanyadora entre aquestes.

 

La Junta es reserva el dret a modificar les bases per motius justificats.FUNDE, ASSOCIACIÓ D’EMPRESÀRIES, PROFESSIONALS I DIRECTIVES garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i així, d’acord amb la L.O. de 15/1999, el signant queda informat i dóna el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers existents en les entitats referides i al tractament dels mateixos per la seva utilització en relació amb el desenvolupament de gestions comercials, administratives i altres activitats pròpies de la mateixa.
La política de privadesa de FUNDE, ASSOCIACIÓ D’EMPRESÀRIES, PROFESSIONALS I DIRECTIVES li assegura en tot cas, l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant escrit dirigit A FUNDE, ASSOCIACIÓ D’EMPRESÀRIES,PROFESSIONALS I DIRECTIVES i domicili social a Rambla Ferran,32 cp.25007 LLEIDA sent responsable del fitxer FUNDE, ASSOCIACIÓ D’EMPRESÀRIES, PROFESSIONALS I DIRECTIVES amb domicili a aquests efectes, en l’adreça abans indicada.
El signant, accepta que puguin ser cedits les seves dades, exclusivament per a activitats necessàries per al correcte desenvolupament de la gestió i administració interna de FUNDE, ASSOCIACIÓ D’EMPRESÀRIES, PROFESSIONALS I DIRECTIVES. Així mateix, el signant, accepta que FUNDE, ASSOCIACIÓ D’EMPRESÀRIES, PROFESSIONALS I DIRECTIVES li remeti informació sobre qualsevol producte o servei que comercialitzi o presti. L’acceptació del signant perquè puguin ser tractats o cedits les seres dades en la forma establerta en aquest paràgraf, té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, conforme al que disposenl’articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre.
<
FES-TE SÒCIA!
Directori

  Vols concertar un Ap!meeting amb alguna de les nostres sòcies, però no saps amb qui?

  Envia'ns un formulari, digues quin es el sector t'interessa, i des d'Ap!Lleida ens posarem en contacte amb tu.

  * Camps obligatoris
  Has d'acceptar la política de privacitat per poder enviar el formulari

   Sòcia que recomana:

   Correu electrònic:

   Títol per a la recomanació:

   Categoría:

   Descripció recomanació

   Enllaç "Més informació" (opcional)

   Imatge (opcional)

    Nom de la persona:

    Correu electrònic:

    Títol per a l'avantatge:

    Nom de l'empresa:

    Descripció de l'avantatge

    Enllaç "Més informació" (opcional)

    Imatge (opcional)