segueix-nos:
Desplaça per a descobrir
torna a dalt

Bases

  /    /  Bases

A qui va adreçat

Podran optar a qualsevol de les categories dels premis Ap!Lleida, empresàries, directives, professionals, autònomes i les alumnes de la Universitat de Lleida (UdL) que compleixin els requisits de la categoria de premis a la qual es presenten.

 

Candidatures

La participació en els presents premis és totalment gratuïta i comporta l’acceptació d’aquestes bases de la convocatòria. Les candidatures podran ser presentades directament per la mateixa empresària., directiva, pública o privada, amb domicili a la província de Lleida relacionada amb el món empresarial.

Les candidatures es presentaran omplint el formulari on-line habilitat a tal efecte a la pàgina web d’Ap!Lleida (aplleida.cat/es/) i en aquest formulari s’hauran de fer contar la categoria del premi a què es presenta, les dades de contacte i una breu descripció que justifiqui la candidatura. El formulari haurà de ser complimentat íntegrament i en el termini establert. En cas contrari implicarà l’exclusió de la candidatura del procés d’avaluació dels premis.

A més a més, les candidatures presentades s’hauran d’ajustar en mode, temps i forma a l’exposat en aquestes bases i estar degudament documentades, amb les dades i la informació que es considerin oportunes per enfortir les propostes i ser suficients perquè el jurat pugui analitzar-les amb profunditat.

Documentació que cal presentar adjunta al formulari

Quan el guardó reconeix a empreses o entitats:

 1. Memòria descriptiva de l’empresa i/o projecte en que consti l’any de constitució de l’empresa o d’inici del projecte, l’activitat de l’empresa, els objectius plantejats i els aconseguits, departaments implicats, etc.

Quan el guardó reconeix a la persona:

 1. Currículum vitae
 2. Memòria raonada descriptiva del projecte o activitat desenvolupada en la que consti l’any d’inici del projecte, l’activitat, els objectius plantejats i els aconseguits, departaments implicats, etc.

Premis

El premi consisteix en una escultura de plata i peu de fusta inspirada en la dona  empresària actual que ha estat dissenyada en exclusiva per la nostra associació per una artista joiera lleidatana. Volem treue el gran talent artístic que tenim a la nostra província.

Reserva de dret

Ap! Lleida es reserva el dret de modificar les bases per causes justificades.

Acceptació de les Bases

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de les seves bases.

 


Protecció de dades personals
AP! LLEIDA, ASSOCIACIÓ D’EMPRESÀRIES,PROFESSIONALS I DIRECTIVES. Garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i així, d’acord amb la L.O. de 15/1999. El responsable de les dades introduïdes queda informat i dóna el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers existents en l’empresa i al tractament dels mateixos per a la seva utilització en relació amb el desenvolupament de gestions comercials, administratives i altres activitats pròpies de la mateixa.
La política de privadesa de AP! LLEIDA, ASSOCIACIÓ D’EMPRESÀRIES, PROFESSIONALS I DIRECTIVES li assegura en tot cas, l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant escrit dirigit A AP! LLEIDA, ASSOCIACIÓ D’EMPRESÂRIES, PROFESSIONALS I DIRECTIVES i domicili social a Rambla Ferran,32 cp.25007 LLEIDA sent responsable del fitxer AP! LLEIDA, ASSOCIACIÓ D’EMPRESÀRIES, PROFESSIONALS I DIRECTIVES amb domicili a aquests efectes, en l’adreça abans indicada.
El responsable de les dades introduïdes , accepta que puguin ser cedits les seves dades, exclusivament per a activitats necessàries per al correcte desenvolupament de la gestió i administració interna de AP! LLEIDA, ASSOCIACIÓ D’EMPRESÀRIES,PROFESSIONALS I DIRECTIVES. Així mateix, accepta que AP! LLEIDA, ASSOCIACIÓ D’EMPRESÀRIES, PROFESSIONALS I DIRECTIVES li remeti informació sobre qualsevol producte o servei que comercialitzi o presti. L’acceptació de l’usuari deriva a que puguin ser tractats o cedits les seves dades en la forma establerta en aquest paràgraf, té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, conforme al que disposen l’articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre.
De conformitat amb el previst a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa que les dades personals facilitades pels usuaris en qualsevol moment i de forma voluntària a AP! LLEIDA, seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers creats per AP! LLEIDA i sota la seva responsabilitat.
AP!Lleida podrà publicar el nom de la persona o empresa premiada, les fotografies o vídeos que s’enregistrin el dia de la gala de lliurament.
<
FES-TE SÒCIA!
Directori

  Vols concertar un Ap!meeting amb alguna de les nostres sòcies, però no saps amb qui?

  Envia'ns un formulari, digues quin es el sector t'interessa, i des d'Ap!Lleida ens posarem en contacte amb tu.

  * Camps obligatoris
  Has d'acceptar la política de privacitat per poder enviar el formulari

   Sòcia que recomana:

   Correu electrònic:

   Títol per a la recomanació:

   Categoría:

   Descripció recomanació

   Enllaç "Més informació" (opcional)

   Imatge (opcional)

    Nom de la persona:

    Correu electrònic:

    Títol per a l'avantatge:

    Nom de l'empresa:

    Descripció de l'avantatge

    Enllaç "Més informació" (opcional)

    Imatge (opcional)