segueix-nos:
Desplaça per a descobrir
torna a dalt

DIARI ARA

  /  DIARI ARA
diari ara

El Diari ARA és un referent periodístic en el nostre país i compta avui en dia amb 150.000 lectors en paper a tot Catalunya  i líders amb 3.100.000 d´usuaris únics en el diari digital, ARA.cat.
Per aquests motius voldríem oferir-vos la possibilitat de publicar entrevista o article parlant de la vostra tasca, especialitats, novetats, projectes, etc., incloent-hi fotografies, logotip i dades de contacte . O creativitat publicitària.

 

Distribució:

Quioscs de tot Catalunya. (+ 158.000 lectors)

Diari Digital. (Nº 1 a Catalunya)

A Internet indefinidament, a la nostre web i a les aplicacions per Ipad i Android.

 

Opcions per publicar:

1/3 de Plana, 600€

1/2     Plana, 750€

1        Plana, 1.400€

 

 

SI PUBLIQUEU MÉS D´UNA INSERCIÓ US FEM UN 10% DE DTE. SOBRE AQUESTS PREUS

SI PUBLIQUEU MÉS DE 3 INSERCIONS US FEM UN 15% DE DTE. SOBRE AQUESTS PREUS

SI PUBLIQUEU MÉS DE 5 INSERCIONS UN 20% DE DTE. SOBRE AQUESTS PREUS

<
FES-TE SÒCIA!
Directori

  Vols concertar un Ap!meeting amb alguna de les nostres sòcies, però no saps amb qui?

  Envia'ns un formulari, digues quin es el sector t'interessa, i des d'Ap!Lleida ens posarem en contacte amb tu.

  * Camps obligatoris
  Has d'acceptar la política de privacitat per poder enviar el formulari

   Sòcia que recomana:

   Correu electrònic:

   Títol per a la recomanació:

   Categoría:

   Descripció recomanació

   Enllaç "Més informació" (opcional)

   Imatge (opcional)

    Nom de la persona:

    Correu electrònic:

    Títol per a l'avantatge:

    Nom de l'empresa:

    Descripció de l'avantatge

    Enllaç "Més informació" (opcional)

    Imatge (opcional)