Desplaça per a descobrir
torna a dalt

Ap! Lleida

  /  Actualitat   /  Bases per l’elecció del Premi Solidari

Categoria: Reconeixement especial a una Entitat del Tercer Sector Social per la seva tasca per la inclusió i la cohesió social, amb especial atenció als col·lectius més vulnerables de la societat.

1. Requisits

 • a. Qui pot presentar candidatures
  • Les candidatures han de ser proposades i avalades per un mínim de 2 sòcies.
  • Cada sòcia només pot avalar una sola candidatura.
 • b. Quines entitats podeu proposar com a candidates?
 • Les candidatures han de complir els requisits següents:
  • Han de ser entitats sense ànim de lucre del tercer sector social (fundaciones i associacions) legalment constituïdes i inscrites al registre corresponent
  • Tenir la seu social o delegació a la província de Lleida i tenir més de 2 anys antiguitat.
  • Han de disposar de web o xarxes socials per poder ampliar la informació.

2. Com presentar candidatures:

Omplint el formulari http://goo.gl/forms/e74Sscc6gH abans del 30 d’abril

3. Terminis

 • Obertura i presentació de candidatures : 15 al 30 d’abril de 2016.
 • Votación candidatures: 2 al 12 de maig del 2016. S’enviarà un comunicat a les sòcies amb la relació de propostes i un formulari de votació.
 • Publicació candidatura guanyadora: A partir del 13 de maig.

4. A tenir en compte

Les candidatures que no compleixin les bases no seran sotmeses a votació a les sòcies.

En cas de no presentar-se cap candidatura, aquesta serà elegida per la Junta Directiva.

En cas d’empat entre les dues candidatures més votades, es sotmetrà de nou a votació . Si segueix l’empat tècnic, la Junta Directiva elegirà la proposta guanyadora entre aquestes.

 

La Junta es reserva el dret a modificar les bases per motius justificats.FUNDE, ASSOCIACIÓ D’EMPRESÀRIES, PROFESSIONALS I DIRECTIVES garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i així, d’acord amb la L.O. de 15/1999, el signant queda informat i dóna el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers existents en les entitats referides i al tractament dels mateixos per la seva utilització en relació amb el desenvolupament de gestions comercials, administratives i altres activitats pròpies de la mateixa.
La política de privadesa de FUNDE, ASSOCIACIÓ D’EMPRESÀRIES, PROFESSIONALS I DIRECTIVES li assegura en tot cas, l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant escrit dirigit A FUNDE, ASSOCIACIÓ D’EMPRESÀRIES,PROFESSIONALS I DIRECTIVES i domicili social a Rambla Ferran,32 cp.25007 LLEIDA sent responsable del fitxer FUNDE, ASSOCIACIÓ D’EMPRESÀRIES, PROFESSIONALS I DIRECTIVES amb domicili a aquests efectes, en l’adreça abans indicada.
El signant, accepta que puguin ser cedits les seves dades, exclusivament per a activitats necessàries per al correcte desenvolupament de la gestió i administració interna de FUNDE, ASSOCIACIÓ D’EMPRESÀRIES, PROFESSIONALS I DIRECTIVES. Així mateix, el signant, accepta que FUNDE, ASSOCIACIÓ D’EMPRESÀRIES, PROFESSIONALS I DIRECTIVES li remeti informació sobre qualsevol producte o servei que comercialitzi o presti. L’acceptació del signant perquè puguin ser tractats o cedits les seres dades en la forma establerta en aquest paràgraf, té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, conforme al que disposenl’articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre.
Ap!Meeting
Ap!meeting
Directori

Vols concertar un Ap!meeting amb alguna de les nostres sòcies, però no saps amb qui?

Envia'ns un formulari, digues quin es el sector t'interessa, i des d'Ap!Lleida ens posarem en contacte amb tu.

* Camps obligatoris
Has d'acceptar la política de privacitat per poder enviar el formulari

Sòcia que recomana:

Correu electrònic:

Títol per a la recomanació:

Categoría:

Descripció recomanació

Enllaç "Més informació" (opcional)

Imatge (opcional)